Komitet Honorowy

Komitet Honorowy symbolicznie przewodniczy Jubileuszowi, aktywnie wspiera jego cele i wartości oraz zapewnia godną oprawę Jubileuszu.

Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli:

Szymon Hołownia – Marszałek Sejmu RP
Dariusz Wieczorek – Minister Nauki
Beata Rutkiewicz – Wojewoda Pomorski

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego 
Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska
Aleksandra Kosiorek – Prezydent Gdyni 
Magdalena Czarzyńska-Jachim – Prezydent Sopotu
prof. Marek Konarzewski – Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. Arkadiusz Mężyk Przewodniczący KRASP (Rektor Politechniki Śląskiej)
prof. Teofil Jesionowski Przewodniczący KRPUT (Rektor Politechniki Poznańskiej)
prof. Marcin Gruchała Przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. Piotr Stepnowski  Członek Zgromadzenia Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. Edmund Wittbrodt – rektor PG w latach 1990-1996
prof. Aleksander Kołodziejczyk – rektor PG w latach 1996-2002
prof. Henryk Krawczyk – rektor PG w latach 2008-2016

Komitet Programowy

Komitet Programowy opracowuje plan działań związany z obchodami jubileuszu naszej Uczelni oraz dba o najwyższy poziom merytoryczny planowanych wydarzeń.

W skład Komitetu Programowego wchodzą:

prof. Krzysztof Wilde – rektor, przewodniczący
prof. Sławomir Milewski – prorektor ds. nauki
prof. Dariusz Mikielewicz – prorektor ds. organizacji i rozwoju
prof. Janusz Nieznański – prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
prof. Mariusz Kaczmarek – prorektor ds. kształcenia
prof. Barbara Wikieł – prorektor ds. studenckich
prof. Lucyna Nyka – dziekan WA
prof. Agata Kot-Wasik – dziekan WCh
prof. Jacek Stefański – dziekan WETI
prof. Mirosław Wołoszyn – dziekan WEiA
prof. Józef E. Sienkiewicz – dziekan WFTiMS
prof. Joanna Żukowska – dziekan WILiŚ
prof. Andrzej Seweryn – dziekan WIMiO
prof. Małgorzata Gawrycka – dziekan WZiE
mgr inż. Mariusz Miler – kanclerz
mgr Anna Gerlach – z-ca kanclerza ds. infrastruktury
dr inż. Andrzej Sobecki – z-ca kanclerza ds. informatycznych
mgr Piotr Lewandowski – kwestor

Powołanie Komitetu Programowego nastąpiło pismem okólnym rektora 34/2023 z 12 września 2023 r.