Szanowni Państwo,
Społeczności Akademicka Politechniki Gdańskiej,
Sympatycy naszej Uczelni,

mam przyjemność i zaszczyt zaprosić do wspólnego świętowania jubileuszu 120-lecia istnienia Politechniki Gdańskiej i gdańskich tradycji akademickich.

Na przestrzeni lat 1904–2024 zmieniały się władze zwierzchnie i nazwy Uczelni – od Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku aż po współczesną Politechnikę Gdańską – a historyczne zawieruchy nieuchronnie odcisnęły na jej losach swe piętno. Przez cały ten okres Uczelnia decydowała jednak o naukowym obliczu Gdańska, a świadomość akademickiej niezależności i równości pozwala przyjmować ciągłość jej współczesnych i przedwojennych dokonań.

Politechnika Gdańska, nieustannie się rozwijając, dostrzega wyzwania współczesności. Dlatego naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości wiedzy, rozwiązań i kadr dla społeczeństwa i środowiska, a dążeniem – realizacja wizji, by stać się światowej rangi uniwersytetem badawczym. Taki uniwersytet musi wytyczać nowe kierunki badań, zapewniać elastyczną edukację dopasowaną do indywidualnych potrzeb, dbać o humanistyczne wykształcenie inżynierów, tworzyć innowacje dla przyszłych pokoleń, służyć społeczeństwu i utwierdzać status trójmiejskiej aglomeracji jako jednego z wiodących ośrodków akademickich w kraju.

Zapraszając do udziału w świętowaniu naszego jubileuszu, chcemy się z Państwem podzielić dokonaniami i sukcesami, aby przybliżyć rolę, jaką Politechnika Gdańska odgrywa w rozwoju polskiej nauki. Dumni z akademickiej tradycji, przygotowaliśmy program obfitujący w różnorodne wydarzenia naukowo-kulturalne.

Chcemy tworzyć uczelnię nowoczesną i otwartą, dlatego do wspólnego celebrowania jubileuszu zapraszam całą społeczność akademicką i wszystkich przyjaciół Politechniki Gdańskiej. Świętujmy wspólnie 120-letnią historię, z nadzieją patrząc w przyszłość!

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN
Rektor Politechniki Gdańskiej