W dniach 20 – 21 czerwca br. Politechnika Gdańska będzie gospodarzem zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest dobrowolnym stowarzyszeniem rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne. Na dzień dzisiejszy w KRPUT zrzeszonych jest 22 rektorów uczelni technicznych oraz 11 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski.

Zgromadzenie plenarne w Gdańsku potrwa 2 dni, podczas których oprócz tradycyjnych obrad odbędą się wybory na nowego Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Obecnie funkcję przewodniczącego KRPUT w kadencji 2020-2024 pełni prof. Teofil Jesionowski – rektor Politechniki Poznańskiej.

Uczestnicy Zgromadzenia wezmą również udział w jubileuszowych wydarzeniach, takich jak Wyścig Smoczych Łodzi o Puchar Rektora PG, Gala Jubileuszowa 120-lecia oraz Plenerowy Koncert Jubileuszowy.