Centralne spotkanie Absolwentów – Jubliatów odbędzie się w Auli Gmachu Głównego w samo południe, w sobotę 22 czerwca. Tradycyjnym elementem uroczystości będzie uhonorowanie osób, które ukończyły studia na Politechnice Gdańskiej pięćdziesiąt lat temu. Absolwenci otrzymają Medal Pamiątkowy PG oraz okolicznościowy dyplom. To wyjątkowy moment, który pozwala na powrót do czasów studenckich i wspomnienie wspólnych chwil.

Podczas spotkania, po raz pierwszy w historii Uczelni zostanie wręczony tytuł Honorowego Profesora Politechniki Gdańskiej. Decyzją Senatu PG otrzyma go prof. Zenon Jan Pudłowski, wybitny naukowiec, specjalista skupiony na działaniach skierowanych na poprawę jakości i metod nauczania inżynierów w Polsce, Europie i na świecie. Profesor odegrał znaczącą rolę w podnoszeniu poziomu badań i edukacji na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz na wielu uczelniach Europy, Azji, Australii i Afryki.

Kolejnym ważnym elementem wydarzenia będzie premiera "Pamiętników" autorstwa Aleksandra Potyrały. Będzie to unikalna okazja, aby zapoznać się ze wspomnieniami jednego z najbardziej zasłużonych profesorów Politechniki Gdańskiej, laureata m.in. Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi, który dzieli się w nich swoimi przeżyciami i doświadczeniami związanymi z życiem zawodowym i osobistym. Profesor Aleksander Potyrała w 1945 roku organizował Wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, na którym objął Katedrę Architektury Okrętów, a w latach 1956–1958 był dziekanem Wydziału Budowy Okrętów PG. Naukowiec był również współtwórcą Polskiego Rejestru Statków.

Informację o wydarzeniu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem biuro.rektora@pg.edu.pl lub pod  numerem telefonu 58 348 65 75.

Sobota, 22 czerwca 2024 r., godz. 12:00, Aula w Gmachu Głównym PG