Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu LIMIT | Politechnika Gdańska

Treść strony

Wydarzenia

Międzynarodowe spotkanie w ramach projektu LIMIT

11 - 12 Czerwiec 2024

Spotkanie międzynarodowego zespołu badawczego i partnerów stowarzyszonych projektu LIMIT - Innowacyjne technologie usuwania poli- i perfluorowanych związków organicznych (PFAS) oraz innych kluczowych mikrozanieczyszczeń ze źródeł punktowych jako istotny aspekt zrównoważonego rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w obszarze Południowego Bałtyku. Projekt realizowany w ramach programu Interreg South Baltic i koncentruje się na poszukiwaniu zrównoważonych technologii oczyszczania wody i ścieków. Istotnym celem projektu jest usuwanie mikrozanieczyszczeń w sposób zrównoważony, wykorzystując różnorodne moduły technologiczne. Szczególną uwagę zwraca się na efektywną redukcję związków PFAS, które oprócz trwałości w środowisku wodnym, charakteryzują się również wysokim potencjałem bioakumulacyjnym, toksycznością i immunosupresyjnością.

Projekt LIMIT współtworzą międzynarodowe zespoły z Szwecji, Danii, Litwy i Polski. Liderem projektu jest Uniwersytet w Lund. W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów stowarzyszonych m. in. Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o o. (PEWIK) w Gdyni, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W trakcie wydarzenia będzie możliwość zapoznania się z technologiami oczyszczania ścieków na obiekcie rzeczywistym w Gdyni (PEWIK).

Gdzie?
Politechnika Gdańska
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o o. w Gdyni
Organizator wydarzenia:
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Kontakt:

Małgorzata Szopińska, malgorzata.szopinska@pg.edu.pl
Link do strony wydarzenia