2 czerwca


3-7 czerwca


5 czerwca


5-7 czerwca


6-7 czerwca


7 czerwca


7-8 czerwca


8 czerwca


9 czerwca


9-13 czerwca


10 czerwca


11-12 czerwca


19 czerwca


20-22 czerwca - Święto Uczelni
  obejmujące: 


24 czerwca

25 czerwca


25-27 czerwca


27 czerwca


28 czerwca


28-30 czerwca